WhatsApp Icon

đồng hồ / thời gian - pin ic

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Đơn giá Mua
M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

Trong kho: 17.879

$7.83000

M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

Trong kho: 16.431

$8.52000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

Trong kho: 24.436

Theo đơn đặt hàng: 999

$5.32000

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Texas Instruments

CONSUMER/INTERFACE ICS

Trong kho: 21.172

$6.14000

Đứng đầu